Uusi peruskirja ja partiolupaus hyväksyttiin jäsenkokouksessa

Suomen Partiolaisten jäsenkokous pidettiin 14.-15.11. etäkokouksena. Suomalaisten partiopiirien delegaatiot kokoontuivat päättämään tärkeistä partiotoimintaa koskevista asioista.

Tämän jäsenkokouksen ehkä tärkeimmät päätökset olivat uuden peruskirjan ja partiolupauksen hyväksyminen. Uudessa peruskirjassa partion arvot on sanoitettu uudelleen selkeämpään muotoon. Osana peruskirjauudistusta uudistettiin myös partiolupaus joka kuuluu seuraavasti

”Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka päivä.”

Peruskirja ja partiolupaus pyrkivät osaltaan tekemään selkeämmäksi partion avoimuuden kaikille uskontokunnasta riippumatta ja ovat voimassa välitömästi. Yhteistyl Suomen evankelisluterilaisen kirkon kanssa jatkuu edelleen.

Jäsenkokouksessa myös hyväkysttiin partion strategia vuosille 2021-2026, sekä valittiin uudet puheenjohtajat vuosille 2021-2022. Suomen Partiolaisten uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Siiri Somerkero ja varapuheenjohtajiksi Stefan Stjärnstedt ja Inari “Tiitu” Timonen-Nissi. Partioneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Henna Heikkilä.

Jäsenkokouksessa hyväksyttiin myös partion tavoite pyrkiä hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.