PARTIOPUKEUTUMINEN

Partiossa on alusta asti pukeuduttu yhtenäiseen asuun. Aivan alussa tarkoituksena oli mm. edistää tasa-arvoa eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvien partiopoikien välillä. Nykyisin partioasua käytetään tunnuksena siitä, että kuulumme yhteen.

Partioasu kaikkine merkkeineen ja symboleineen kertoo kantajastaan paljon: se on kuin kartta partiolaisen jo kuljestusta partiopolusta. Partioasusta näkee minkä maan partiojärjestöön, ja mihin ikäkauteen, lippukuntaan, ja jopa vartioon partiolainen kuuluu. Taitomerkit ja isommilla partiolaisille koulutustunnukset kertovat partiossa opituista asioista. Ansiomerkit puolestaan kielivät aktiivisuudesta, partion arvojen sisäistämisestä ja muiden kiitollisuudesta asun kantajaa kohtaan tämän tekemästä vapaaehtoistyöstä.

Tarkempaa asu- ja merkkiohjetta löytyy seuraavasti:

Partioasu – Mitä kuuluu Partiolippukunta Hervannan Hukkien partioasuun?

Lippukuntatekstiilit – Näillä asusteilla erotut myös arjessa

Merkkiohje – Sain uuden merkin, mihin se kuuluu kiinnittää?